28 Ocak 2010 Perşembe

Haftanın Gece Kılınan NamazlarıPazar
Enes bin malik Hz.den rivayet edilen bir hadis-i şerifte;
“Pazar gecesi 20 rekat namaz kılan ve her rekatında Fatiha ve ihlası elli kere, muavvezeteyni birer kere okuyan ve müteakiben kendisi ve ebeveyni için yüz kere istiğfar ve peygamber üzerine yüz kere salavat-ı şerife getirip ‘la havle ve la kuvvete illa billahi’laliyyil azim’ dedikten sonra Adem alayhisselam’ın Allahü Teala’nın yaratığı ve ‘Sefiyyi’ halis kulu, İbrahim aleyhisselam’ın halili, Musa aleyhisselam’ın da kelimi, İsa aleyhisselam’ın ruhu, Muhammed aleyhisselam’ın habibi olduğuna şahadet eden kimseye, Allahü Teala’ya velet isnat edenler ile etmeyenler sayısınca sevap verir, kıyamet gününde her türlü sıkıntıdan emin olur. Peygamberler ile cennete girmeyi hak eder. ” buyuruyor.
Pazartesi
Enes bin malik Hz.den rivayet edilen bir hadisi şerifte;
“Kim ki pazartesi gecesi, birinci rekâtta Fatiha ve ihlâsı on kere, ikinci rekâtında 20, üçüncü rekâtında 30, dördüncü rekâtında ise 40 kere okumak suretiyle dört rekât namaz kılar ve selamdan sonra 75 kere ihlâs okur, kendisi anne ve babası için 75 kere istiğfar eder sonra Allah’tan hacetini dilerse, Allah Teâlâ her istediğini kendisine verir. ” buyuruyor.
Salı
Bir hadis-i Şerifte;
“Salı gecesi her rekâtında Fatiha, ihlâs ve muavvezeteyni 15’er kere okumak suretiyle iki rekât namaz kıldıktan sonra 15 Ayet-el Kürsi okuyup 15 kere istiğfar eden kimseye büyük ecir ve mükâfat verir.” Buyruluyor.
Yine Hz. Ömer’den rivayet edilen baksa bir hadis-i şerifte;
“Salı gecesi her rekâtında bir Fatiha ve yedişer kere kadir suresini okumak suretiyle iki rekât namaz kılan kimseyi Allahü Teâlâ cehennemden azat eder ve cennete girmesine öncülük eder.” Buyruluyor.
Çarşamba
Hz. Fatıma validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte;
“Çarşamba gecesi birinci rekâtında Fatiha’yı ve on kere Felak suresini, ikinci rekâtında Fatiha’yı ve on kere Nas suresini okumak suretiyle iki rekat namaz kıldıktan sonra on kere istiğfar eden ve peygamber üzerine on salavat getiren sevap için her gökten yetmiş bin melek gelir kıyamete kadar sevabını yazmakla meşgul olurlar.” Buyrulmuştur.
Yine başka bir hadis-i şerifte;
“Birinci rekâtta Fatiha ve dilediği zammı-ı sureden sonra on ihlâs, ikinci rekâtta yine Fatiha ve zammı sureden sonra on Ayet-el’kürsi okumak suretiyle 16 rekât namaz kılan kimse, akrabasından azaba müstahak olmuş 16 kimseye şefaat edecektir.” Buyrulmuştur.
Yine Hz. Fatıma validemizden rivayet olunan bir hadisi şerifte;
“Kim ki Çarşamba gecesi altı rekât namaz kılar var her rekâtında Fatiha’dan sonra Âl-i İmran suresinin 26. Ayetini sonuna kadar okur, namazı müteakip ‘Cezallahü Muhammeden annâ bima hüve ehlühü’ duasını okursa, yetmiş senelik günahı bağışlanır ve Cehennemden beraeti yazılır.” Buyrulmustur.
Perşembe
Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte;
“Perşembe gecesi akşam ile yatsı arası iki rekât namaz kılıp her rekâtında Fatiha, Âyet-el’kürsi ve muavvezeteyni beş kere okur ve namazdan sonra on kere istiğfar eder sevabını anne ve babasına bağışlarsa onlara âsi olsa da haklarını ödemiş, sıddîk ve şehitler mertebesine yükselmiş olur.” Buyruluyor.
Cuma
Hz. Cabir’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte;
“Her kim Cuma gecesi akşam ile yatsı arasında 12 rekât namaz kılar, her rekâtında bir Fatiha, on iki ihlâs okursa, gündüz oruçlu gece namazda olmak üzere on iki sene ibadet etmiş gibi sayılır.” Buyrulmuştur.
Enes (r.a.)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte;
“Cuma gecesi cemaat ile yatsının farzını ve sonra da sünnetini kıldıktan sonra her rakâtte Fatiha ihlas ve muavvezeteyn surelerini birer kere okumak sureti ile on rekât kılar, ayrıca da üç rek’at vitir namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı sağ tarafına yatıp uyursa kadir gecesini ihya etmiş kadar sevap alır.” Buyrulmuştur.
Cumartesi
Yine Enes (r.a.)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte;
“Cumartesi gecesi akşam ile yatsı arasında on iki rekât namaz kılan kimseye cennette bir kçşk inşa edilir. Bütün mü’minlere sadaka vermiş olur. Yahudilikten uzaklaşır ve Allahü Teala’nın mağfiretini hak etmiş olur.” Buyruluyor.
Bookmark and Share

10 yorum:

peki gece namazında ne kadar namaz kılabiliriz isteğimize göremi yoksa kaç rekat kılacağımızın bir
sınırı varmı

kutranı kerimde kuranı arapçamı yoksa türkçe mi okumak daha eftaldir ikisinin arasındaki sevap aynımıdır

Elbetteki arapca okumak daha faziletlidir. Çünki Kuranı Kerim arapca olarak indirilmiştir. Anlamak için her ne kadar meal okunsa dahi izah etmek için 1 ciltlik mealden 30 belki 40 belki 50 ciltlik tefsirlere varıncaya kadar izah yazılan bir kitabın sadece bir çeşit Türkçe mealini okumak asla kafi olmayacaktır. Kuranı Kerimi Türkçe harflerle okumak ise; arap dilinde bazı harflere karşılık 3 harf vardır ve hepsinin okunuşu farklıdır. Mesela Türkçede bir H harfine karşı arapcada He Ha ve Hı harfleri vardır. dolayısı ile tek bir harf ile bu üç harfin verdiği anlamı ifade etmek mümkün olmayacaktır. dolayısı ile aslını okumak her zaman daha faziletlidir.

herhangi bir nafile namaz için söylenen bir rekat sayısı yoksa sınır da yoktur. büyüklerin tavsiye ettiği rekat sayıları çoğunlukla içerisinde bir esrar da barındırır fakat bazende en az miktarını haber vermişlerdir. mesela miraç ve beraat kandillerinde 12 rekat kılınabilen kandil namazının 100 rekatta kılınabilmesi gibi ki en azı belirtilmiş ve 100 rekata kadar kılınabileceği söylenmiştir.

pazartesi gecesi nafile namazi'ni kilarken her ihlasi okurken besmele cekmek gerekiyormu? ve ikinci rekatta oturduktan sonra salli ve barik okunurmu ? ucuncu rekatina dururken sunhanekeyi okumak gerekiyormu?

nafile namaz kilarken her ikinci rekatinda salli ve barik okumak sartmi 4 rekat halinde kiliyorsak ?
ve ucuncu rekataka kaltigimizda subhanekeyi okumak gereklimi? cunku ben nafile namazlari 4 rekat halinde kildigim zaman ikinci rekatinda salli ve bariki okumadan kalkiyorum ve ucuncu rekatin basinda da subhanekeyi okumadan besmele ve fatiha okuyorum boyle de yapsak kabul olunurmu ?

bu gece namazlari, misal diyeyim ,cuma gecesi kilinan namaz, persembe gecesini cuma sabahina baglayan namaz mi oluyor yoksa bizim bildigimiz cuma gununun aksami mi ? baska misal sali gecesi namazi , pazartesi gecesini sagli gunduzune baglayan namazmi yoksa sali gununun aksami mi ,aydinlatirmisiniz

elbetteki bir önceki gece kılınan namazdır. önce geceler ardından gündüzler gelir yani cum agecesi yapılacak bir ibadet dendiği zaman perşembe günü akşam namazından sonraki zaman bizim tabirimizle perşembe akşamı anlaşılır.

nafile namaz kılarken eğer 2 rekattan fazla olarak kılıyorsak ikinci rekatte salli barik okunur 3. rekate kalkınca önce sübhaneke daha sonra euzü besmele ile fatiha ve zammı sure okunur. nafile olan hangi namaz olursa olsun 2. rekatten sonra kaç rekatte selam verilirse verilsin ister 4 ister 6 ister 8 her iki rekatte bir bu usül uygulanır. bitirme ihtimali olan bir namaz olduğu için her defasında bunu yapmak şarttır.

pzartesi gecesi kılınan namazda ve her nafile namazda birden fazla zammı sure okunan yerlerde; normal zamanlarda zammı sure okunurken başında besmele çekilmediği gibi tekrar eden ihlas ve diğer surelerde de besmele çekilmez, her nafile namazda ikinci rekatte oturulunca salli barik 3. rekate kalkınca sübhaneke ve euzü besmele okunur

Yorum Gönder