5 Şubat 2011 Cumartesi

İHLAS-I ŞERİF

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ * اَللهُ الصَّمَدُ *لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ *وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ
Manası: De ki; O Allah bir, tektir. Sameddir. Doğmamış, doğurmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve eş değildir.
İhlas suresi dört ayettir, on kelimedir, kırk yedi harftir.
Kureyş kafirleri peygamber efendimize gelip şöyle dediler;
- Ya Muhammed Rabbinin sıfatlarını bize anlat bilelim. Bizi nasıl birine çağırıyorsun?
Bunun üzerine ihlas suresi inzal oluyor Rasulullah efendimiz
- İşte bana sorduğunuz Rabbim Allah’ın sıfatları bunlardır. Buyuruyor.
bu surede mübalağalı olarak Hz. Allah’ın tekliği anlatılmıştır. (dürretül vaizin 2/1199)
· Hadisi şerif meali:
“Sağlığında besmele-i şerif ile ihlas suresini dilinden düşürmeyen kişi öldüğünde korkmaz. Kabir sıkıntısından kurtulur. Kıyamet gününde melekler onu kanatlarının üzerine alarak sırat köprüsünden geçirip cennete götürürler.”
·
ihlasVakti zamanında erenlerden birinin oğlu vefat etti. Daha o gece rüyasında oğlunu cehennemde azap çekerken bitmiş tükenmiş bir halde gören zatı derin bir üzüntü alır. Ertesi akşam yine görür. Fakat bu defa oğlu cennet köşklerinden birine kurulmuş, neşe içindedir. Merak içinde sorar
- Ey oğlum! Seni dün akşam cehennemde bu akşamda cennette gördüm. Bu nasıl olur? Bunun sebebi nedir?
Babasının bu sorusunu oğlu şu sözler ile cevaplandırır

- Bu gün mezarlığımıza muhterem bir mü’min uğradı. Üç defa ihlas suresini okuduktan sonra sevabını bütün yeryüzü ölülerinin ruhlarına bağışladı. İşte bu sevap ile Allah beni cennete koydu. (dürretül vaizin cilt 2 sf 1203)
· Hadisi şerif Ebu Hureyre’den rivayet olundu ki;
Rasulullah ile beraber bir yere gitmiştik. Rasulullah kul hüvallahü ehad sure-i celilesini okuyan bir racül (erkek) gördü “vacip oldu” buyurdular. “ne vacip oldu ya Rasulullah?” diye sordum. “cennet vacip oldu” buyurdu.
· Hazreti Aişe anlatıyor;
Rasulullah bana dedi ki; ya Aişe! Geceleri şu 4 şeyi yapmadan sakın yatma.
1- Kur’an-ı Kerimi hatmetmeden.
2- Kıyamet günü peygamberlerin şefaatine erişmeden
3- Müslümanların gönlünü almadan
4- Hac etmeden.
Rasulullah bunları söyledikten sonra namaza durdu. Bende yatağın üzerinde o namazı bitirinceye kadar hayret içinde oturakaldım. Namazını bitirdikten sonra sordum;
- Ya Rasulullah! Annem babam sana feda olsun. Söylediğiniz şu dört şeyi şu anda yapamadım. Nasıl yapacağımı söyler misiniz?
Rasulullah tebessüm ederek buyurdu ki;
- Ya Aişe! İhlası şerifi üç defa okuduğun zaman Kur’an-ı Kerimi baştan sona hatmetmiş sevabı alırsın. Bana ve benden önceki peygamberlere salavat getirdiğin zaman kıyamet günü şefaatimize erişirsin. Bütün mü’minlere istiğfar edince onların gönlünü almış olursun.
“Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber”
Dediğin vakit hac etmiş gibi sevap kazanırsın. (dürretül vaizin cilt 2 sf 1202)
· Enes bin Malik hazretleri anlatıyor:
Peygamberimiz ile Tebük gazasında bulunuyorduk. Bir sabah güneş öylesine bembeyaz doğdu ki yeryüzüne yayılan ziyanın aydınlığı her tarafı aydınlatıyordu. Böyle bir güneş o zamana kadar görülmemişti. Medine ile aramızda aşağı yukarı tam bir aylık mesafe vardı. Bir ara baktım ki güneş hakikaten kararmaya başladı. Şaştım kaldım. Sebebini peygambere sordum. Ona da Cebrail as gelerek şunları söyledi.” Bu gün Medine de Muaviye bin Kıra vefat etmiştir. Bu adam öyle bir zat ki; gece gündüz durmadan ihlas suresini okurdu. Yatarken kalkarken yürürken otururken her an bu sureyi dilinden düşürmezdi. Onun için Hz. Allah meleklerine cenaze namazını kılmalarını emretti. Bu karanlık gökyüzünde yere inen melek dalgalarının güneş ışınlarını kapatmalarından ileri gelir.” Yine Rasulullah devam ediyor. “bana Cebrail sende kılmak ister misin?” diye sordu. Bende “kılarım” deyince bütün yeryüzünü avucunun içine alarak Medine’yi buraya getirdi. Böylece Muaviye bin Kıra’nin cenaze namazını kılmak şerefine nail oldum.” Buyurdu. Enes bin Malik diyor ki; gerçekten hadiseye bende şahit oldum. Cebrail as yeryüzünü avcunun içinde sıktı. Muaviye bin Kıra’nin içinde olduğu tabut göründü. Hatta sevgili peygamberimiz saf saf olmuş binlerce meleği rahatça görebiliyordu.
· Hadisi şerif:
مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدْ مَعَ التَّسْمِيَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَ حَمْسِينَ سَنَةً
Manası: bir kişi sure-i İhlası besmele-i şerif ile okusa Allah teala Hz. O kimsenin elli senelik günahını af eder. (dürretül vaizin 2/1208)
Bundan anlaşıldığına göre İhlası şerifin ecir ve mükâfatını tam olarak alabilmek için evvelinde besmele-i şerifeyi okumak lazımdır.
· Erenlerden bir zat diyor ki; ben bir gece rüyamda Mekke semalarında uçuşan başsız yüz tane güvercin gördüm. Sabah uyandığımda gerçek bir rüya tabircisine rüyayı anlatınca bana şunları söyledi. “kuvvetle tahmin ediyorum ki, siz yüz defa besmelesiz olarak ihlası şerif okumuşsunuz.” Gerçekten de doğru idi. Besmelesiz olarak ihlası epeyce okumuş idim. (dürretül vaizin 2/1208)
· Muaz bin Abdullah babasının şöyle dediğini rivayet etti;
Bize namaz kıldırması için yağmurlu ve çok karanlık bir gecede Rasulullah’ı aramaya çıktık. Onu bulduğumuzda “oku!” dedi. Hiçbir şey okumadım. Sonra tekrar “oku!” buyurdu. Yine okumadım. Sonra tekrar “oku!” deyince “ya Rasulullah! Ne okuyayım?” dedim. “akşam sabah üçer defa ‘kul hüvallahü ehad’ ile ‘kul euzü birabbil felak’ ve ‘kul euzü birabbinnas’ surelerini oku. Seni bütün kötülüklere karşı korur.” Buyurdu. Yine sahih rivayetlerde gelmiştir ki peygamber efendimiz yatmadan evvel bu sureleri okuyup ellerine üfleyerek bedenini sıvazlar hatta hastalandığında da aynı şekilde yapardı. (dürretül vaizin 2. Cilt)
· Bir gün peygamberimiz Medine de otururken bir adamın cenazesi geçer. Peygamberimiz cenazeyi görünce cemaate “bu adam borçlu mu idi?” diye sorar. Cemaatte “evet, birine dört dirhem borcunu ödemeden öldü.” Diye cevap verirler. Peygamberimiz cemaate “namazını siz kılın, ben borçlu birinin namazını kılamam!” der. Bu sözlerinin ardından Cebrail as nazil olarak “ya Rasulullah! Allah sana bildirmemi istedi ve buyurdu ki; ‘ya Muhammed! Ben Cebrail'i bir insan kılığına büründürerek alacaklısına gönderdim. O da borcunu ödedi. Kalk ve onun cenaze namazını kıl, çünkü ben onu bağışladım. Unutma ki bu adamın cenaze namazını kılanın Hz. Allah ufak tefek günahlarını af edeceğim’ buyurdu. Cebrail'e sordum; ey Cebrail! Bu adamın bu derece üstünlüğü nereden ileri geliyor? O da bana şöyle cevap verdi;
“ölen zat sağlığında her gün günde yüz defa ihlas suresini okuyordu. Çünkü bu surede Allah’a tazim vardır.” (dürretül vaizin 2/1207)
· Enez bin malik ra’den; Rasulullah ashabından birine “evlendin mi?” buyurdu. O da; “hayır, vallahi ya Rasulullah! Yanımda evlenip mihir verecek bir şey yok” dedi. Rasulullah “kul hüvallahü ehad suresini bilmiyor musun?” buyurdu. Bunu üzerine o sahabi “evet, biliyorum” deyince Rasulullah “o Kur’an’ın üçte biridir.” Buyurdu.
· Yine bir kimse Rasulullah efendimize fakirlikten şikayet etti. Rasulullah efendimiz şöyle buyurdu “evine girdiği zaman İhlas suresini oku” o kimse bunu yapınca rızkı bollaştı. (dürretül vaizin 2/1209)
· Peygamberimiz anlatıyor; “miraç gecesi arşa uğradığımda oranın tam üç yüz atmış manevi sütun üzerine kurulu olduğunu gördüm. İki sütunun arası üç bin yıllık yol sürer. Ayrıca her sütunun altında on iki bin alan vardı. Her alanın genişliği doğu ile batı arasını kaplıyordu. Her bir alana sıralanmış sekiz yüz bin melek durmadan ihlas okuyorlar. Ve her bitirişlerinde de “ey Rabbimiz! Bu sureden elde edilen sevabı yeryüzünde ihlas okuyan müminlere bağışlıyoruz.” Diye dua ediyorlardı.” Bu müjdeyi duyan sahabelerin hayretten donakaldıklarını görünce sevgili peygamberimiz; “ey sahabelerim! Ne o hayret mi ediyorsunuz?” diye sorar. “evet, ya Rasulullah!” diye cevap aldıktan sonra şöyle buyurur; “nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki;
Kul hüvallahü ehad; Cebrail'in kanatlarında,
Allahüssamed; Mikail’in kanatlarında,
Lem yelid ve lem yüled; Azrail'in kanatlarında,
Ve lem yekün lehü küfüven ehad; İsrafil'in kanatlarında yazılıdır.
İşte bu ihlas suresini okuyan bir mümine Allah teala Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’an’ı baştan sona kadar hatmetmişçesine sevap verir. “ sözünün burasında peygamberimiz “ne oldu, hayret mi ettiniz?” diye sahabelerine sorar. “evet, ya Rasulullah! Hayret ettik” derler. “nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki;
Kul hüvallahü ehad; Ebu Bekrinis Sıddık’ın
Allahüssamed; Ömerül Faruk’un
Lem yelid ve lem yüled; Osmanı Zinnureyn’in
Ve lem yekün lehü küfüven ehad; Ali Sahi’nin alnında yazılıdır. Buna göre bir kimse İhlas Suresini okursa Yüce Allah ona Ebu Bekr’in, Ömer’in Osman’ın Ali’nin sevabını ihsan eder.” Buyuruyor. (dürretül Vaizin 2/1209)
· Hadisi şerif
“bir kimse, ömründe bir kere ihlas suresini okursa cennetteki yerini görmeden dünyadan çıkmaz. Özellikle beş vakit namazlarında her gün bir kere İhlas suresini okuyan kimse kıyamet günü bütün akrabalarına kabilesine şefaat edecektir ki bunlar cehennem azabını hak edenlerdendir.” (dürretül vaizin 2/1207)
· Enes bin Malikten rivayet olundu ki; peygamber efendimiz şöyle buyuruyor,
“İhlas suresini bir kere okuyan, Kur’an’ın üçte birini okumuş gibi olur.
İhlas suresini iki kere okuyan, Kur’an’ın üçte ikisini okumuş gibi olur.
İhlas suresini üç kere okuyan Kur’an’ın tümünü okumuş gibi olur.
İhlas suresini on kere okuyana, yüce Allah cennette bir ev yaptırır ki, kırmızı yakuttandır.” (dürretül vaizin 2/1203)
· İbn-i Abbas’tan yapılan bir rivayette peygamber efendimiz şöyle buyuruyor;
“ümmetime, gece gündüz gelecek azaptan endişeliydim. Bu endişem, Cebrail'in bana ihlas suresini getirmesine kadar sürdü. O zaman anladım ki; bunun gelişinden sonra Allah ümmetime azap etmeyecektir. Çünkü ihlas suresi yüce Allah’a bir bağlılıktır.
Buna göre bir kimse ihlas suresini okumaya devam ederse gökten başına iyilik yağar, üzerine sekinet iner, kendisini rahmet sarar.
Bunlardan başka, yüce Allah ihlas suresini okuyana rahmet nazarı ile bakar ki; bir daha da ona azap etmez. Yüce Allah’tan her ne dilerse onu da ihsan eyler.” (dürretül vaizin 2/1204)

0 yorum:

Yorum Gönder