5 Eylül 2010 Pazar

Kadir Gecesi
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ


Manası: biz o Kur’an-ı kerimi kadir gecesinde inzal ettik. Sen kadir gecesinin ne olduğunu bilirmisin. O kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rablerinin izni ile her bir emir için inerler. Selam olsun. O gece fecr doğuncaya kadar (gün ışıyana) sürer.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ       Biz K.K.’i leyle-i kadirde levhi mahfuzdan sema-i dünyaya, beyti izzete inzal ettik. Bagdehü cebrail(as) yirmi veya 23 yılda ezmani müteferrikada Peygamber Efendindimiz’e inzal ettik.

Kadir takdir ve sıkışıklık manasınadır. Bütün emirler ve hükümler o senenin tamamı için takdir edilir taaa gelecek seneye kadar.

Hz. Allah duhan suresi 4. ayetinde
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ
her hikmetli iş o gece ayırt edilir buyurmuştur.


Yine kadir ismine darlık ve sıkışıklık manası verilmiştir. Sebebine gelince o gece gökten yere o kadar çok melek iner ki yeryüzü onlara dar gelir. (dürretül vaizin 1164)

Yine bazılarına göre kadir şeref ve azamet gecesidir. Zira bu gecede yüce Allah şerefli olan Kur‘an-ı şerefli olan Cebrail a.s. vasıtası ile şerefli olan peygamberine ve onun şerefli olan ümmetine gönderdi. (envarul aşıkin 399)

Kadir gecesinde yeryüzüne meleklerin inmesine neden olan, daha önce onların bakara suresinin 30. ayetinde anlatılan durumdur.
Rabbin meleklere şöyle dedi;
-         Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.
Melekler şöyle dediler;
-         Yeryüzünde bozgunculuk edecek, kan dökecek birini mi yaratacaksın biz seni överek tesbih takdir ediyoruz.
Allah şöyle dedi;
-         Ben daha iyi bilirim siz bilmezsiniz.
İşte bu sebepten ötürü yüce Allah onlara söylediklerinin aksini açığa çıkarmak istedi. Müminlerin hallerini de onlara açıkladı. Anlatılan sebepten ötürü de onlar yeryüzüne inerler. Müslümanlara selam verirler, onların bağışlanmalarını dilerler. Daha önceki sözlerinden dolayı da özür dileyip, dua ederler. (dürretül vaizin 1165)

İbn-i Abbas yolu ile gelen bir rivayette, bu surenin geliş sebebi şöyledir;
Cebrail a.s.  peygamber Efendimiz’e Şem’un-el gazi adında birini anlatıp dedi ki;
-         O kâfirlerle 1000 ay savaştı. Onun silahı devenin çene kemiği idi. Başka silahı yoktu.
Her ne zaman bu çene kemiği ile kâfirlere vuracak olsaydı, sayısız kâfir öldürürdü.
Her ne zaman susayacak olsa devenin dişleri arasından tarlı su çıkardı. Ondan içerdi. Acıktığı zaman oradan et biterdi. Onu yerdi.
Onun hemen her günlük yiyeceği buydu, işi de savaşıp gazi olmaktı. Böylece ömrü 1000 ayı buldu.(83 yıl 4 ay)
Kâfirler onun elinden bizar oldular. Başa çıkamayacaklarını anlayınca onun kadınına başvurdular. O kadın kâfir bir kadındı. Kendisine şöyle dediler;
-         Eğer sen kocanı öldürecek olursan sana çokça mal vereceğiz. Kadın;
-         Ben onu öldüremem. Gücüm yetmez. Dedi.
Dediler ki;
-         Biz sana ip verelim, sen onun ellerini ayaklarını uyurken bağla. Bizde onu öldürelim.
Kadında Şem’un uykudayken, ellerini ayaklarını o iple sıkı sıkı bağladı. Şem’un uyandığı zaman sordu
-         Beni kim bağladı? Kadın;
-         Ben bağladım ki senin kuvvetini deneyeyim dedi.
Şem'un elini şöyle bir gerdi ipleri parça parça etti. Bundan sonra kâfirler zincir getirdiler. Kadını da onu zincirle bağladı. Şem’un uyandığı zaman sordu;
-beni kim bağladı? Kadın;
-ben bağladım ki senin kuvvetini deneyeyim dedi.
Şem’un elini şöyle bir gerdi. Zinciri parça parça etti. Sonra şem un şöyle dedi.
-         Ey kadınım! Ben Allah’ın veli kullarından biriyim. Dünyalık işlerden hiç biri beni alt edemez şu saçım müstesna. Ben ancak onunla bağlanabilirim. Şem unun uzunca saçı vardı. Kadın onun dediğini duydu. Şem un uyuduğu zaman kadın onun saç örgülerini kesti. Şem un’un saç örgüleri 8 bölüktü. Hepsini de kesti. O saç örgüleri o kadar uzundu ki salındığı zaman yere değerdi. Kadın o saç örgülerinin 4 bölüğü ile ellerini bağladı, 4 bölüğü ile de ayaklarını. Bu sırada şem un yine uykudaydı. Uyanınca sordu;
-         Beni kim bağladı? Kadın yine
-         Ben bağladım ki senin kuvvetini deneyeyim, dedi. Şem’un kollarını çok gerdi fakat saç tellerini koparmaya bir türlü gücü yetmedi. Bunun üzerine o kâfir olan kadın, kendi gibi kâfirlere durumu bildirdi. Onlarda gelip şem un’u mezbahalarına götürdüler. Orada bir direk vardı. Şem’un’u o direğe bağladılar. Önce kulaklarını kestiler, gözlerini oydular, dudaklarını kesip dilini kopardılar. Ellerini ayaklarını da parçalayıp vücudundan ayırdılar. Hepsi o yerde toplu halde idiler. Yüce Allah şem un’a vahiy yolu ile sordu;
-         Bunlara ne yapmamı istiyorsun? Şem’un dedi ki;
-         Bana öyle bir kuvvet vermeni istiyorum ki, bu yerin direğini yerinden oynatayım, burası onların üzerine çöksün.
 Yüce Allah ona istediği kuvveti verdi. Bundan sonra şem un 1000 ay Allah’a ibadet etti. Geceleri namaz kıldı. Gündüzleri oruç tuttu. Allah yolunda kılıç salladı. Ömrünü bu yolda tüketti.
  Rasülullahın ashabı bu haberi duyunca ağladılar. Şem’un’un durumunu arzuladılar dediler ki;
-         Ya Rasulallah! Şem’un’un sevabını biliyor musun? Peygamber efendimiz;
-         Bilemiyorum. Buyurunca peşinden Cenab-ı Hakk Cebrail a.s. vasıtası ile bu sureyi gönderdi ve buyurdu ki;
-         Ya Muhammed sana ümmetine kadir gecesini verdim. O gecede edilecek ibadet, Şem’un’un 1000 aylık ibadetinden fazilet itibarıyla daha ileridir.
Bazı rivayetlerde de Hz. Allah
-         Ya Muhammed! Kadir gecesinde kılınacak 2 rekât namaz senin için, ümmetin için, İsrailoğulları zamanında 100 ay düşmana kılıç çalmaktan daha hayırlıdır. (dürretül vaizin 1165-1167)

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;
“Allah kadir gecesinde öyle bir rahmet indirdi ki, bütün müminlere isabet eder. Hem de yeryüzünün doğusundan batısına kadar nerede bir mümin varsa. O rahmetten bir bakiye (astan) kalır. Cebrail a.s. sorar;
-         Ya Rabbi o rahmeti ben bütün müminlere dağıttım. Onun artanı kaldı. Nasıl edeyim?
Yüce Allah şöyle buyurur;
-         O kalan rahmeti o gece doğan kâfirlerin çocuklarına harca. Cebrail a.s.‘da o kalan rahmeti o gece doğan kâfirlerin çocuklarına harcar.
Bu rahmet kalıntısı, onlara öyle bir özellik verir ki, kendilerini müminlerin bulunduğu ülkeye çeker. Orada ölürler.”(dürretül vaizin 1168)

Musa a.s. bir münacatında şöyle dedi;
-         Allah’ım sana yakınlık istiyorum.
Yüce Allah şöyle buyurdu;
-         Yakınlığım kadir gecesi ayık olanlaradır.
Musa a.s. devam etti;
-         Allah’ım rahmetini diliyorum.
Yüce Allah şöyle buyurdu;
-         Rahmetim çaresizlere merhametli olanlar içindir.
Musa a.s. devam etti;
-         Allah’ım sırat köprüsünden şimşek gibi geçip gitmek istiyorum.
 Yüce Allah şöyle buyurdu
-         Senin bu dediğin kadir gecesinde sadaka verenler içindir.
Musa a.s. devam etti;
-         Allah’ım cennet ağaçlarının gölgesinde oturmak onların yemişlerinden yemek istiyorum.
Yüce Allah şöyle buyurdu
-         Bu dediğin kadir gecesi tesbihini okuyanlar içindir.
Musa a.s. devam etti;
-         Allah’ım cehennem azabından kurtulmak istiyorum.
Yüce Allah şöyle buyurdu
-         Bu dediğin kadir gecesi sabahına kadar bağışlanmasını dileyenler içindir.
Musa a.s. devam etti;
-         Allah’ım rızanı istiyorum.
Yüce Allah şöyle buyurdu
-         Bu dediğin kadir gecesi 2 rekât namaz kılanlar içindir. (dürretül vaizin 1169)

Hadisi şerifte
“Kadir gecesinde sema kapıları açıktır. Hangi kul kadir gecesinde namaz kılarsa kıldığı namazın her tekbirinde Yüce Allah o kimse için cennette bir ağaç diker, bir atlı onun gölgesinde 100 sene at koştursa bitiremez.
Yine o gece her rekât için kendisine cennette bir ev ihsan edilir ki, yakuttan zebercetten inciden yapılmıştır.
Yine o gece kıldığı namazda okuduğu her ayet için cennette bir taç giydirilir.
Yine o gece kıldığı namazın her oturuşunda cennet derecelerinden bir derece kendisine verilir.
Yine o gece kıldığı namazın her selamında onun giymesi için cennet formalarından bir forma verilir.” (dürretül vaizin 1169)

  Yine başka bir hadisi şerifte;
“Kadir gecesi 4 sancak iner.
1-     Hamd sancağı
2-     Rahmet sancağı
3-     Mağfiret sancağı
4-     Keramet sancağı
Bu sancakların her biri ile 70.000 melek iner. Her sancağın üzerinde şu cümle yazılıdır: “la ilahe illallah Muhammedün Rasülullah.” Bir kimse kadir gecesi 3 kere kelime-i tevhidi okursa;
1.sinde Allah o kimseyi bağışlar.
2.sinde Allah o kimseyi cehennemden kurtarır.
3.sünde Allah o kimseyi cennete koyar.
Sonra; hamd sancağı; yerle gök arası bir yere dikilir.
Mağfiret sancağı; Peygamber Efendimiz’in kabrine dikilir.
Rahmet sancağı; kabenin damına dikilir.
Keramet sancağı; beyti makdisteki taş üzerine dikilir.
O meleklerin her biri Müslümanların kapısına gelir, onlara selam verir.”  (dürretül vaizin 1170)

Kadir gecesinde öngörülen tedbirler ilgililere teslim edilir. Şöyle ki;
Rahmet tutanağı ile azap tutanağı Cebrail a.s.’a verilir.
Bitkiler rızıklar tutanağı ise Mikail a.s.’a verilir.
Yağmurlar rüzgârlar tutanağı ise İsrafil a.s.’a verilir.
Canların alınması ecel durumu ile ilgili tutanak ise Azrail a.s.’a verilir.  (dürretül vaizin 1164)

Cenab-ı Hakk bazı şeyi bazı şey içinde gizlemiştir.
Cenab-ı Hakk ramazan geceleri arasında kadir gecesini gizlemiştir ki ger gecesi ihya edilsin diye.
Cuma günü içinde icabet saatini gizlemiştir ki her saati değerlendirmek mümkün olsun diye.
Orta namazı 5vakit namaz içinde gizlemiştir ki, 5 vakit namaz muhafaza edilsin diye.
İsmi azamı Kur’an-ı Kerim içinde gizlemiştir ki bütün Kur’an-ı Kerim ismi azam niyetiyle okunsun diye.
Rızasını taatlar içinde gizlemiştir ki her taat yapılsın diye.
Gazabını günahlar arasında gizlemiştir ki, her günahtan kaçınılsın diye.
Kıyametin ne zaman kopacağını gizlemiştir ki, daima ehli iman korksun hazır olsun diye. Eceli gizledi ki, mümin daima hazırlıklı olsun diye.
Evliyayı insanlar içinde gizledi ki, herkese saygı gösterilsin diye. (abdüllatif 522- envarul aşıkin 400)

Cenab-ı Hakk cümlemize bu geceyi hakkıyla ihya edebilmeyi nasip eylesin.

2 yorum:

ben müteaddid kereler blog üzerinden yazdırdım, belki tarayıcı ayarlarınızla ilgili olabilir tekrar denemenizi tavsiye ederim...

Yorum Gönder