8 Şubat 2010 Pazartesi

Hadislerde Surelerin Fazileti

Surelerin fazileti hakkında hadis-i şerifler
“Levh-i mahfuza ilk yazılan ‘bismillahirrahmanirrahim’dir.”
Fatiha suresi her derde deva, zehire şifadır.” (ramuz 321/11-12)
Fatiha suresi Kuran’ın üçte birine bedeldir. Kitabın fatihası Kuran’ın anasıdır.”
“Bir millete Allahü Teâlâ azap göndermeyi hükmetti. Onların çocuklarından biri Fatiha-i Şerife’yi öğrenip okuyunca Allahü Teâlâ onların üzerinden kırk yıl azabı kaldırdı.” (beyzavi 1/14)
“Allah’a yemin ederim ki, ne Zebur da, ne İncil de, ne Tevrat’ta ve ne de Kur’an da Fatiha suresinin bir misli nazil olmamıştır.” (tergıb 3/183)
bakara suresi Kuran’ın evi veya perdesidir. Onu öğretiniz. Çünki onu öğrenmek bereket, terk etmekse hasrettir. Bu sureye sihirbazlar güç yetiremezler.” (beyzavi 2/274)
kuran-i-kerim-sureleri “Kur’an okumayı terk edip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. Sure-i Bakara’nın okunduğu evde şeytan mutlaka kaçar.” (tegib 185)
“Her şeyin bir senamı (âlâsı, zirvesi) vardır. Kuran’ın zirvesi Bakara suresidir. Kim evinde gece o sureyi okursa, üç gece şeytan o eve gelmez. Kimde gündüz okursa, şeytan üç gün o eve yaklaşamaz.” (ramuz 128/8)
“Kur’an-ı kerim’de en azim ayet ayet-el Kürsi’dir.”
Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran’ın ayetlerinin seyididir. O ayet bir yerde okundu mu, şeytan oradan mutlaka çıkar (kaçar). Bu ayet’el kürsi’dir.” (ramuz 300/9)
“Ayet-el kürsi’yi okuyan kimseye Kürsi büyüklügünde ecir verilir. Meleklerde ona istiğfar ederler.”
“Yatarken Ayet-el Kürsi’yi okuyan kişiyi, onun komşusunu ve etrafında bulunan bütün komşularını Allahü Teala emniyet altına alır.” (beyzavi 2/259)
“Sure-i bakara’nın sonundaki iki ayeti (Amenerrasulü… ilah…) geceleyin kim okursa, o, ona yeter.” (beyzavi 2/274)
Hz. Ömer (r.a.) “aksam Amenerrasulü’yü okumadan yatan kişiyi biz akıllı saymazdık.” (hak dini kur’an dili)
“Ali İmran suresini Cuma günü okuyana Allahü Teâlâ rahmet ve melekler güneş batıncaya kadar Salatü selam ederler.” (beyzavi 2/63)
“Nisa suresini okuyan kişi, sanki bütün mü’min kadın ve erkeklere sadaka dagıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allahü Teâlâ’nın günahından vazgeçtiği kullarından olur.” (beyzavi 2/132)
“Kuran’ın yedi uzun suresini –ki Nisa suresi de onlardandır.- kim öğrenip okursa o kişi âlim sayılır.”(ahmed ibni hanbel)
“Maide suresini okuyan kişi’ye Cenab-ı Hakk dünyada yaşayan Yahudi ve Hıristiyanların adedince istiğfar ederler.” (beyzavi 2/178)
En’am suresi’ni okuyan kişi için yetmişbin melek bu surenin harflerinin adedince istiğfar ederler.” (beyzavi 2/217)
“Kim sabah namazını cemaatle kılar ve namaz kıldığı yerde oturarak En’am suresinin başından üç ayet okursa Allah bu sayede ona yetmiş melek görevlendirir. Bunlar kıyamete kadar Allah’ı tesbih ve okuyan kişiye istiğfar ederler.” (deylemî)
Âraf suresini okuyan kimse için Cenab-ı Hakk kıyamet gününded şeytanlara karşı bir perde halk eder. (onu şeytanlardan korur) ve Âdem (as)’ı ona şefaatçi kılar.” (beyzavi 3/40)
Enfal ve berâe surelerini okuyan kişiye ben kıyamette şefaatçi olacağım.” (beyzavi 3/58)
Yunus ve Hud surelerini kim okursa (kendisine) sayısız dereceler ihsan olunur. (beyzavi)
Not: Hud suresi 41. Ayeti ni (bismillahi mecraha…) Nuh (as) gemiye binerken kendisine tabi olanlara okumayı emretmişti. Okudular. Selamet buldular. Bizler de vasıtaya binerken 3 veya 7 defa okursak, manevi emniyet kemerlerimizi bağlamış oluruz.
“Yusuf suresini herhangi bir mü’min okur ve aile efradına öğretirse, Cenab-ı Hakk onlara ölüm hastalığını kolay kılar ve Müslümanlara hased etmek duygusundan kurtarır.” (beyzavi 3/144)
“Raad suresini okuyan kişiye, Allahü Teala bütün şimşekler adedince ecir ihsan eder ve onun ahdini ifa etmiş kişi olarak diriltir.” (3/154)
“Nahl suresini okuyan kişi, o gün ölürse Allahü Teala onu dünya da ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesaba çekmez.” (beyzavi 3/195)
Kehf suresinin evvelinden on ayet ezberleyen, Deccal’ın fitnesinden emin olur.(tergıb 3/192)
“Kim Cuma günü Kehf suresini okursa, iki Cuma arasında ona nurdan bir ışık yakılır.” (tergıb )
“Kim Cuma günü Kehf suresini okursa, bulunduğu yerden göklerin tavanına kadar bir nur yükselir. Bu nur kıyamet gününde onu aydınlatır. Ve onun iki Cuma arasında vaki olan bütün günahları afvedilir.” (tergib)
Kehf suresini inzal olunduğu gibi (tamamını) okursa, bulunduğu yerden Mekke’ye ve semaya kadar dolu nur verilir.” (tergıb 3/192)
Enbiya suresini okuyan kişinin hesabını Cenab-ı Hakk kolay kılar ve peygamberler onunla musafaha ederler.” (beyzavi 4/48)
Hac suresini okuyan, Hac ve umre yapanların sevapları gibi sevap alır.” (beyzavi 4/62)
“Kendileriyle yalvarılıp dua edildiğinde Cenab-ı Hakk’ın kabul buyurduğu ‘ism-i azam’ Kuran’ı kerim’de şu üç surededir: Bakara, Âli İmran, Taha.” (Darimi)
“Allah-ü Teala, Âdem (as)’ı yaratmadan bin yıl önce Taha ve Yasin surelerini okumustur. Melekler işitince ‘bunların indirileceği ümmete, bunları okuyacak dillere, bunları ezberleyecek gönüllere ne mutlu.’ Demişlerdir.” (Darimi)
“Mü’minun suresinin evveli ve ahiri cennet hazinelerindendir. Evvelindeki üç ayetle amel eden, ahirinde ki dört ayetin nasihatini dinleyen kişi kurtulur, felah bulur.” (beyzavi 4/73)
Furkan suresini okuyan mü’min olarak Hz. Allah’a kavuşmuştur.” (beyzavi 4/100)
Neml suresini okuyan, kabrinden haşrolunduğunda, ‘LA İLAHE İLLALLAH’ diyerek kalkar.” (beyzavi 4/122)
Ahzab suresini okuyup ehline öğreten, kabir azabından emin olur.” (fethul kadir)
“Kim yatsıdan sonra Mülk ve Secde surelerini okursa Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur.”
Secde ve Mülk surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diğer surelerin 70 ayetine bedeldir. Kim bu iki sureyi yatsıdan sonra okursa, (bu ikisini) Kadir gecesinde okumuş gibi sevap alır.” (Tirmizi)
Yasin suresini ölülerinize okuyunuz.” (Tirmizi)
“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an-ı Kerim’in kalbi de Yasin suresidir. Kim Yasin’i okursa Cenab-ı Hakk ona on defa Kur’an okumuş kadar sevap ihsan eder.” (tirmizi)
“Kim geceleyin Yasin okursa, afedilmiş olarak sabaha çıkar.” (tirmizi)
Yasin’i her gece okuyan şehit olarak ölür.” (el-manevi)
Yasin-i okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa doyar. Çıplak okursa giyinir. Bekar okursa evlenir. Korkan okursa emin olur. Mahzun okursa ferahlar. Misafir okursa seferde yardım görür. Kayıp bulunur ve hasta okursa şifa bulur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan okursa, suya kavuşur.” (Ramuz 79/4)
“Her kim anne ve babasının veya bunladan birisinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve yanlarında Yasin okursa, her harfinin sayısınca ona mağfiret olunur.” (Hak dini Kur’an dili)
Yasin-i şerifi gece okuyan, yedi hatim sevabına nail olur.”
Yasin-i şerifi gece okuyana 20 hac sevabı verilir.” (künüz)
Vakıa suresini her gece okuyan, hiç fakirlik görmez.” (beyzavi 5/65)
“Zuhruf suresini okuyan kimse için kıyamet günü ‘ey kulum bu gün sana korku ve üzüntü yok’ denilir.” (beyzavi 5/65)
“Duhan suresini okuyupta yatan kişi mağfiret olunmuş olarak kalkar.” (beyzavi 5/68)
“Gecenin evvelinde Duhan suresini okuyan kişi için, yetmiş bin melek sabaha kadar istigfarda bulunur.” (tirmizi)
“Cuma günü ve gecesi Duhan suresini okuyan kişi için Allahü Teala cennette bir köşk ihsan eder.” (feyzül kadir)
Câsiye suresini okuyanın Allahü Teala ayıplarını örter ve hesap korkusunu giderir.” (beyzavi 5/71)
“Bu gece bana bir sure nazil oldu ki, o bana üzerine güneş doğan her şeyden sevgilidir. Bu ‘İnna Fetehna leke…’dir.-fetih suresi-”
Haşır suresini okuyan kişinin geçmiş ve gelecek günahları(ndan bazıları) afvolunur.”
“Bir kimse sabahleyin üç kere ‘Euzü billahissemiıl alimi mineşşeytanirracim’ der de, Haşır suresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teala ona yetmiş bin melek vekil eder ki, onlar aksama kadar kendisine dua ederler. Eğer o gün ölürse şehit olarak ölür. Akşamleyin okursa yine bu menzilede olur.” (ramuz 434/12)
“Allah’ın ayetleri içerisinde ‘İsmi azam’ sure-i Haşr’ın ahirindedir.” (hüvallahüllezi… ilah)
“Kim gündü veya gece de Haşr suresinin sonunu okur, sonra da o gün veya gecede ölürse Allah ona cenneti vacip kılar.” (beyhaki)
Münafikın suresini okuyan nifaktan beri olur.”
Teğabün suresini okuyan kişiden Allahü Teala ani ölümü defeder.” (beyzavi 5/136)
Talak suresini okuyan kişi, sünneti Rasulullah üzere ölür.” (beyzavi 5/36)
Tahrim suresini okuyana Allahü Teala tevbe-i Nasuh nasip eder.” (beyzai 5/140)
Mülk suresini okuyan kimse leyle-i kadri ihya etmiş gibidir.” (5/142)
Tebarake (sure-i mülk) kabir azabına manidir.” (Tirmizi)
“Bir kimse her gece sure-i Kıyame (ki La uksimü bi yevmil kıyamet..) okursa, kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi parlayarak Allah’a kavuşur.” (ramuz 438/6)
İnşikak suresini dört defa okuyan kişi, sanki Kur’an’ın tamamını okumuş gibidir.”(beyzavi 5/179)
İza zülzile suresini (zilzal) dört defa okuyan kişi sanki Kuran’ın tamamını okumus gibidir.” (beyzavi 5/192)
Tekasür suresini okuyan, ani ölüme uğramaz.”
“Sizden biriniz her gün bin ayet okuyamazsa ‘Elhakümüttekasür..’ü okuyamaz mı?” (ramuz 82/8)
“Size bir sure okuyacağım ki, kim ağlarsa cennetliktir. Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun. Bu ‘Elhakümüttekasür’ suresidir.”
Kafirun suresini okuyan kişi, sanki Kuran’ın dörtte birini okumuş gibidir.” (beyzavi 5/192)
“Ey Cübeyr! Sefere çıktığında arkadaslarının içinde en iyi hal ve en fazla azık sahibi olmaktan hoşlanır mısın? Şu beş sureyi oku; ‘Kul ya eyyühel kafirun..’ ‘İza Cae nasrullah…’ ‘Kul hüvallahü ehad…’ ‘Kul euzü birabbil felak…’ ‘Kul euzü birabbinnas…’
“Yatağına geldiğinde ‘Kul ya eyyühel kafirun’ suresini oku, sonra uyu. Bu şirkten beri olmaktır.” (Ramuz 37/5)
İhlas suresini okuyan kişiye cennet vacip olmuştur.” (beyzavi 5/200)
‘Kulhüvallahü ehad’ Kuran’ın üçte birine bedeldir.” (ramuz 335/7)
“Bir kimse ihlas suresini elli defa okursa elli senelik, iki yüz defa okursa iki yüz senelik günahı affolunur. Bin defa okursa kendini Allahü Teâlâ’dan satın almış olur.” (ramuz 438-9-11)
“Bir kimse far namazlardan sonra on defa İhlas okursa, Allahü Teala’nın rızasını ve mağfiretini kendisine lazım kılar.” (Ramuz 438/12)


Bookmark and Share

0 yorum:

Yorum Gönder