7 Ocak 2010 Perşembe

Haftanın Gündüz Namazları

PAZARTESİ:
• Cabir’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
“pazartesi kuşluk vakti, her rekâtında birer kere Fatiha, Ayet’el-kürsi, İhlâs ve muavvezeteyni okumak sureti ile iki rekât namaz kılıp, selam verince on istiğfar, on salâvat getiren kimsenin Allah-ü Teâlâ bütün günahlarını bağışlar”
• Enes bin malik’ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
“Kim ki pazartesi günü on iki rekât namaz kılar ve her rekâtında Fatiha ve Ayet’el-kürsi’yi birer defa okuyup bitirince 12 ihlâs okur ve 12 kere istiğfar ederse, kıyamet günü filanca nerede gelsin sevabını alsın diye çağırılır. Verilecek ilk mükâfat bin elbise ve bir taçtır. Buyur cennete denilir. Ellerinde hediyeleri olduğu halde yüz bin melek kendisini istikbal eder, ta ki parlak nurdan mamul bir köşküne gidinceye kadar.”
SALI:
• Enes bin Malik’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte:

“Salı günü gündüzün ortasında veya güneş yükseldikte kim ki her rekâtında bir Fatiha bir ayet’el-kürsi ve üç ihlâs okumak sureti ile on rekât namaz kılarsa, yetmiş gün defterine günah yazılmaz, bu yetmiş gün içinde ölürse şehit olarak ölür ve yetmiş senelik günahı bağışlanır.”
ÇARŞAMBA:
• “Kim ki Çarşamba günü güneş yükselince on iki rekât namaz kılar, her rekâtında bir Fatiha bir Ayet’el-kürsi, üç ihlâs ve üç muavvezeteyn okursa, arşın altından bir münadi: “ey Allah’ın kulu! Geçmiş günahların bağışlandı. Allah kabir karanlığı azabını ve kıyametin şiddetini senden kaldırdı. Artık senin için fazla amele lüzum yok .” diye çağırır ve o gün kendisi için bir peygamber sevabı yükselir.”

PERŞEMBE:
• İbn-i Abbas’dan rivayet edilen bir hadisi şerifte:
“Perşembe günü öğle ile ikindi arası iki rekât namaz kılar, birinci rekâtta yüz Fatiha, yüz Ayet’el- Kürsi, ikinci rekâtta yüz fatihe ve yüz ihlâs okuduktan sonra yüz salâvat getirene Allah-u Teala Recep, Şaban ve Ramazan ayı oruç tutanların sevabını verir. Ayrıca bir hac sevabı ile Allah’a iman edenlerin sayısınca sevap alır.”
(bahsi gecen salâvatlar namaz bittikten sonra okunacaktır.)

CUMA:
• Hz. Ali’den rivayet olunan bir hadis-i şerifte:
“Cuma gününün hepsi namaz ve ibadettir. Güneş bir mızrak boyu yükselince abdestini güzel alıp sevabına inanarak ve Allah’ın vereceğini düşünerek iki rekât kuşluk namazı kılan kimseye Allah-u Teâlâ iki yüz sevap yazar ve iki yüz günahını mahveder. Dört rekât kılana cennette dört yüz derece, sekiz rekât kılana cennette sekiz yüz derece verir ve bütün günahlarını mağfiret eder. 12 rekât kılana 2200 sevap verir. Bu kadar da günahını mahveder ve bu miktar derecesini cennette yükseltir.”

CUMARTESİ:
• Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
“cumartesi, her rekâtında bir Fatiha üç ihlâs okumak suretiyle dört rekât namaz kıldıktan sonra Ayet’el-Kürsi’yi okuyan kimseye, Allahü Teâlâ her harfine bir hac ve umre ve gündüzü sâim (oruçlu) gecesi kaim (ayakta, ibadet ederek) bir senelik sevap ve yine her harfine bir şehit sevabı verir. Ayrıca (kıyamet günü) peygamberler ve şehitler ile arşın gölgesinde olur.”

PAZAR:
• Ebu Hureyre’den rivayet olunan bir hadis-i şerifte:
“Pazar günü dört rekât namaz kılıp her rekâtında Fatiha ile ‘Amene’r-Rasulü’yü birer kere okuyan kimseye Allahü Teâlâ Nasranî kadın ve erkeklerin sayısı kadar iyilik yazar. Bir peygamber sevabı verir, onun için bir hac ve bir umre yazar ve her rekâtına bin namaz yazar ve her harfine cennette misk-i ezfer’den şehir verir.”

Yine Hz. Ali’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
“Pazar günü çok namaz kılmak ile Allahü Teala’yı tevhid edin. O noksan sıfatlardan münezzeh şeriki olmayan bir vahiddir. Kim ki Pazar günü öğlenin farz ve sünnetini kıldıktan sonra (iki selam ile) dört rekât namaz kılar, birinci rekâtında Fatiha ve tenzil-i secde suresini, ikinci rekâtta Fatiha ve sure-i mülkü okur, teşehhüde oturup selam verdikten sonra ayrıca iki rekât daha Fatiha ve sure-i Cuma ile kılarsa Allahü Teala bütün dileklerini yerine getirir.”


Bookmark and Share

0 yorum:

Yorum Gönder